background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het college bestaat uit de volgende personen:


G. Bezuijen (adm. diaken)

v. Lockhorstweg 34, Kockengen

Tel. 0346 240 435


G. Muijs (secretaris)

Dreef 23, Kockengen

Tel. 0346 785 304


W. Zagt (voorzitter)

Gieltjesdorp 5, Kockengen

Tel. 06 20595048


Aan het college is de dienst der barmhartigheid toevertrouwd. De gemeente, in al haar leden hiertoe geroepen, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.

Om deze dienst der barmhartigheid, "helpen die geen helper heeft", te realiseren ontvangt de diaconie giften vanuit de gemeente en wordt volgens rooster in de kerkdiensten gecollecteerd.


Rekeningnummers:

Overmaking t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Kockengen, van Lockhorstweg 34, Kockengen.

  1. SKG: op rekening nummer NL17 FVLB 0635 8062 90
  2. Regio-bank Kockengen op rekening nummer NL98 RBRB 0937 0095 39
Navigatie