background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Kerktelefoon en ringleiding

Voor de ouderen en langdurig zieken is via de telefoon een aansluiting op de Hervormde kerk mogelijk. Voor het aanvragen voor aansluitingen of het melden van storingen:

Dhr. J.C. van Dam,

Kerkweg 40,

Tel. 241786.


Het postbanknummer is 989258.

Voor de kerkgangers met een gehoorapparaat is in de kerk een ringleiding aanwezig.


Bandopname

Voor degene die verhinderd zijn om de kerkdienst te bezoeken worden er tijdens de kerkdienst cassettebandjes opgenomen.

Aanvragen voor opnamen bij de koster, tel. 241595.


Contactpersoon voor bandopname:

Miranda van Rooijen,

Pijlkruid 26,

Tel. 242220


Grootletterboeken

Voor leden die problemen hebben of krijgen met het lezen heeft het college van diakenen gratis grootletter Bijbels en Psalmboeken beschikbaar.


Woord en Zang

Ouderen en zieken kunnen eenmaal per 14 dagen op vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur luisteren naar een uitzending via de kerktelefoon. Opgave van een muzikale groet en/of felicitatie met een psalm of een geestelijk lied, graag t/m zaterdag voor de uitzending doorgeven aan de contactpersoon. Voor verdere mededelingen zie: "Ons Kerkblad".

Contactpersonen:

Mevr. G.P. de Leeuw - Vossestein,

Tel. 241322


Mevr. M. Boele - Zeevat

Tel. 242217


Kinderoppas

Tijdens de zondagmorgendienst is er kinderoppas in "De Regenboog".

Contactpersonen:

Mevr. Eline Boele,

Purperreiger 3,

Tel. 06-18408802


Mevr. Heleen Muijs,

Dreef 23,

Tel. 06-30340212


Oud papier

Iedere derde donderdag van de maand is er inzameling van oud papier op parkeerplaats aan de Sportweg ten behoeve van de Kerkvoogdij. Het papier kan van 08:00 tot 19:00 uur gebracht worden.

Bestemming van de opbrengsten is voor het onderhoud aan de kerk en de toren.

Contactpersoon:

Dhr. P. Kroon

Verlengde Kerkweg 4,

Tel. 242036


De ophaaldata voor 2016 zijn: 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december.


Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomen leden en leden die op zichzelf gaan wonen worden namens de kerkenraad bezocht door:

Dhr. R.A. Oosterom,

Schoolweg 6,

Tel. 241200

Desgewenst krijgen zij daana ook bezoek van de predikant.


"Ons Kerkblad"

"Ons Kerkblad" gaat uit van de kerkenraden van 6 gemeenten in de regio en verschijnt eenmaal per 14 dagen.


Eindredactie:

Dhr. A. Van Merkerk,

Schepersweg 68,

3621 JL, Breukelen.


Kopij inleveren bij de predikant uiterlijk tot maandagavond voor verschijnen.

Advertenties en familieberichten opgeven bij de eindredacteur.

Administratie, abonnementen en inning:


Administrateur:

Dhr. A.J. van Dam,

Schaardenburgweg 5,

Tel. 241818


Coördinatie van de bezorging:

G. van der Neut,

Kerkweg 38,

Tel. 241498


Navigatie