background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het college bestaat uit de volgende personen:


C. de Visser (voorzitter)

Heicop 32, Kockengen

Tel. 0346 241 199

Email: cdevisser@hervormdkockengen.nl


H. Kool (penn. meester)

Roerdomp 9, Kockengen

Tel. 0346 242 235

Email: hkool@hervormdkockengen.nl

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder

In oktober is gestart met de het vervangen voeg- metselwerk en aan de kerk en de toren en het vervangen van de leien op de torenspit en de stookruimte aan de noordzijde van de kerk.

Van de werkzaamheden zullen van tijd tot tijd foto's op de website geplaatst worden.

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dit geldt voor giften tussen 1% (minimaal € 60) en 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?


Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift is

vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is het vastleggen van een periodieke gift de moeite waard bij een schenking vanaf € 250. Tot 1 januari 2014 moest u voor hetm vastleggen van een periodieke gift naar een notaris, maar u kunt dit nu eenvoudig zelf doen met een formulier. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te mlaten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u netto meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
Nieuws
Navigatie
Agenda