background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

P.S. Fluit

Voorstraat 1, Kockengen

Tel. 0346 242 274


H. Kroon

Purperreiger 78, Kockengen

Tel. 0346 241 136


D.C. van Rooijen (scriba)

Pijlkruid 26, Kockengen

Tel. 0346 242 220


J. Boele (belast met jeugdzaken)

Scholekster 10, Kockengen

Tel. 0346 242 217


J.T. van Selm

Dreef 17, Kockengen

Tel. 0346 242 233


C. de Visser (voorzitter CVK)

Heicop 32, Kockengen

Tel. 0346 241 199


H. Kool (penn.meester CVK)

Roerdomp 9, Kockengen

Tel. 0346 242 235

Navigatie