background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Wijk 1:

Pr. Beatrixweg, van den Berkhofweg, Pr. Bernhardweg, Dreef (exclusief "Overdorp"), Fuut, Godinweg, Pr. Ireneweg, Kon. Julianaweg, van Lockhorstweg, Pr. Margrietweg, Purperreiger, van Renesseweg, Roerdomp, van Schaardenburgweg, G.J.W. Schoenmakerweg, Scholekster, Spengen, Watersnip Weth. Th. van Doornweg en Wilhelminaplein.

Wijkouderling: A.J. van Dam, van Schaardenburgweg 5, tel. 241818


Wijk 2:

Heicop, Kerkplein, Koningstraat, Korte Kerkweg, Nieuwstraat, “Overdorp” Schoolweg, Verlengde Kerkweg, Voorstraat en Wagendijk.

Wijkouderling: J. van Selm, Dreef 17, tel. 242233


Wijk 3:

Dotterbloem, Fonteinkruid, Kalmoes, Krabbescheer, Lisdodde, Pijlkruid, Waterkers, Waterlelie, Wederik en Zwanebloem.

Wijkouderling: J. Boele, Scholekster 10, tel. 242217 of email: johanboele@me.com


Wijk 4: Gieltjesdorp, Kerkweg, Laag Nieuwkoop, Portengen, Schutterskade, Teckop en overige buitengebieden, excl. Spengen.

Wijkouderling: H. Kroon, Purperreiger 78, tel. 241136


Aanvragen van extra-huisbezoek, verzoek om voorbede of dankzegging, bij ziekte, ziekenhuis opname kunt u doorgeven aan de wijkouderling of de predikant.

Navigatie