background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Pasen

Deze dagen staan wij stil bij het kruis op Golgota en leven toe naar het feest van Pasen. We doen dat met de “westerse” kerken. De “oosterse”, orthodoxe kerken gebruiken een andere kalender en vieren pas volgende week zondag de opstanding van Christus. De scheuring tussen oost en west, het “grote schisma”, was definitief in het jaar 1054.

 

Hoe gaat het met de Oekraïners?

Vandaag is het elf dagen geleden dat de Oekraïners aankwamen in Kockengen en omstreken en hun plek in of bij gastgezinnen kregen. In het begin was het soms wennen. We merken dat het gelukkig goed tot heel goed gaat! Eén vrouw heeft ervoor gekozen om terug te gaan. De afstand tussen haar en haar familie was veel te groot, voor haar gevoel. Zij is goed aangekomen op de opvangplek waar we vorig week maandag vertrokken waren.

 

Voorzieningen

Allerlei voor ons gewone dingen vroegen in de afgelopen dagen onze aandacht. Een bezoek aan de opticien, dokter, ziekenhuis, orthodontist of fysiotherapeut. We zijn druk dit te regelen of het is inmiddels geregeld.

 

Activiteiten

Wat doe je overdag? Werken en de handen uit de mouwen steken is goed. Ook de ontmoeting is belangrijk. Een aantal activiteiten is gestart. Zo zijn er koffieochtenden in de Regenboog en op zondagmiddag een online kerkdienst in de Gereformeerde kerk die gezamenlijk bekeken wordt. Deze week is ook een begin gemaakt met taalonderwijs als een vorm van inburgering.

 

Gemeente

Er is intussen veel contact met de gemeente Stichtse Vecht (waar de meeste gezinnen onder vallen) over inschrijving, toekenning van een burgerservicenummer en leefgeld. Een en ander duurt in onze gemeente heel lang. We zijn ook met de gemeente in gesprek over langetermijnopvang.

 

Website met informatie voor gastgezinnen

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder


Kunt en wilt u de gastgezinnen helpen met spullen, kijk dan op lijstje.nl.

(Als er om gevraagd wordt kunt u het emailadres oekraine@hervormdkockengen.nl invullen).

U ziet dan een lijst producten met erachter de naam wie het nodig heeft.

Kunt u iets ervan verzorgen, streep dan het product door. Wilt u dan zelf met het betreffende gezin regelen dat het product er komt?

Hartelijk dank alvast!

Dankbaar kijken we terug op de informatieavond die we hebben gehad afgelopen dinsdag. De belangstelling overtrof iedere verwachting. In de dagen erna zijn er veel aanmeldingen gekomen van mensen die vluchtelingen willen opvangen en mensen die willen helpen rondom de opvang. Hartelijk dank daarvoor.

We hebben zoveel reacties dat we nog niet met iedereen persoonlijk contact hebben kunnen opnemen als het gaat om de hulp tijdens de opvang. Onze prioriteit ligt nu eerst bij het organiseren van de huisvesting zelf.

Op dit moment zijn er contacten met een Poolse opvang via een protestantse kerk vlakbij Lodz. Ook hebben we contacten met diverse partijen die vervoer ter beschikking kunnen stellen. Vooralsnog mikken we op vertrek in de week van 28 maart.


Als u wilt doneren aan deze actie, dan kunt u dat doen via het rekeningnummer van de diakonie NL98 RBRB 0937 0095 39, onder vermelding van Vluchtelingen Oekraine.


De Gereformeerder Kerk heeft aangegeven ook aan te willen sluiten. We houden op 22 maart dezelfde informatieavond als we al in De Regenboog hebben gehouden. Bent u geïnteresseerd en hebt u de eerdere avond niet kunnen bijwonen, dan bent u uiteraard van harte welkom om 19.30 in de gereformeerde kerk.


Wat kan er in een week veel gebeuren! Iedere dag en soms ieder uur veranderde de situatie. We zijn blij te kunnen melden dat het eindelijk zo ver is dat we een datum hebben. De Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente van Kockengen en de Hervormde gemeente van Vinkeveen halen samen 56 personen op uit Zakosciele (Polen, niet ver van de stad Lodz). Op 3 april vertrekken we met een bus en twee personenbusjes.

 


We realiseren ons dat het vertrek op een zondag is. We hebben in het team daar ook uitgebreid over gesproken. Afgelopen week vielen alle andere opties stuk voor stuk af. Vanwege het begin van het toeristenseizoen zijn er nauwelijks meer bussen beschikbaar. Wel hebben we het voor elkaar gekregen om niet op zondag in Kockengen aan te komen, waardoor er nog veel meer activiteit zou zijn geweest.

 


In onze overwegingen hebben we ons laten leiden door Lukas 6:9 — “Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen?” en Mattheüs 12:11-12 — “Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen.”

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder

Inmiddels zijn we anderhalve week verder na onze laatste update.

Gelukkig mocht de reis naar Polen toe voorspoedig verlopen. Omdat er al wijzigingen geweest waren, werd er gereisd met een touringcar en één klein busje in plaats van twee.

Na een overnachting vlakbij de opvang, was het de bedoeling dat de terugreis om 8.00 uur kon aanvangen.

Maar waar diverse mensen afhaakten, wilden anderen juist graag mee. Zodoende was er enige chaos en kon de hele groep uiteindelijk om 8.45 uur vertrekken.

Het was erg fijn dat er een tolk mee was, die al een poosje in Kockengen woont. Lang niet iedereen spreekt namelijk Engels en als ze het al wel spreken, dan is het vaak gebrekkig.

Maandagavond laat arriveerde de hele groep in Kockengen. Ongeveer 35 Oekraïense vluchtelingen zijn nu verdeeld over 12 gezinnen in Kockengen en omstreken.

Gelukkig mag het bij de meeste gezinnen erg goed gaan. Het wordt zelfs als een zegen ervaren dat deze mensen gekomen zijn.

Voor nu is het belangrijk dat deze mensen tot rust komen en moet er van alles geregeld worden, zoals inschrijven bij de gemeente, bsn-nummers aanvragen enzovoort. Om vergoeding te ontvangen en eventueel te kunnen werken is dit nodig. Veel mensen uit Oekraïne zijn gewend om hard te werken en willen dat hier ook graag. Als u ideeën heeft, met name voor de mensen die geen Engels spreken, dan horen we dat graag via oekraine@hervormdkockengen.nl

We hopen van harte dat we hen een goede tijd kunnen bieden met elkaar, onder de zegen van de Heere.

Het grote aantal initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen op dit moment is hartverwarmend. Inzamelacties, zelfs ook initiatieven om het eigen huis open te stellen voor een Oekraïens gezin. Gave adviseert regelmatig kerken en gezinnen die om wat voor reden dan ook een vluchteling in huis op willen nemen. 


De situatie in Oekraïne kan lang gaan duren. Poetin die geen gezichtsverlies mag lijden en een taaie Oekraïense bevolking die niet van plan is zich gewonnen te geven zijn ingrediënten voor een lang, guerrilla-achtig conflict. Het opvangen van een Oekraïens gezin kan een langdurige zaak worden. 

Problemen die dan kunnen opspelen zijn: 


    Trauma. Mensen die direct uit een oorlogsgebied komen zijn in shock. Ze zijn niet in staat gezellige gasten te zijn. Omdat verreweg de meeste gezinnen zonder man en vader komen zullen ze voortdurend gefocust zijn op nieuws uit Oekraïne en contact met hun geliefde. De onzekerheid is een steeds verder inslijtend trauma, het is nog geen tijd voor verwerking. 

    Gewoonte van mensen, ook over alledaagse zaken, kunnen sterk verschillen. Gedrag wat in de ene cultuur als beleefd wordt gezien kan in de andere cultuur als lomp worden geïnterpreteerd. 

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder
Nieuws
Navigatie