background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Voor de ouderen, langdurig zieken en andere mensen die verhinderd zijn de dienst te bezoeken is het live meeluisteren of later luisteren via internet mogelijk.

Voor het aanvragen van een vaste aansluiting of het melden van storingen graag contact opnemen met:

Dhr. J.C. van Dam

Kerkweg 40

Tel. 0346-241786


Aan het uitzenden via internet zijn kosten verbonden, mocht u willen bijdragen om deze te dekken dan kunt u een gift overmaken op:

IBAN: NL09 INGB 0000989258

t.n.v. Kerktelefoon Commissie Herv Gemeente


U kunt de diensten beluisteren via deze website, ook is er een kort archief beschikbaar rechts hiernaast.

Wilt u diensten beluisteren die langere tijd geleden hebben plaatsgevonden, dan klikt u op de volgende link om naar de site van kerkomroep te gaan: kerkomroep


Of typ deze link in uw browserbalk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10258Ringleiding

Voor de kerkgangers met een gehoorapparaat is in de kerk een ringleiding aanwezig

Nieuws
Navigatie
Kerkdiensten beluisteren
Zondag 25 september
18:14 uur
09:48 uur
Vrijdag 23 september
19:18 uur
Zondag 18 september
18:15 uur
09:45 uur
Zaterdag 17 september
19:21 uur
Meer diensten beluisteren
Kerkomroep