background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Groep 1: van 18.30 - 19.15 uur voor de kinderen van klas 1 (vanaf 1 januari) en 2 van het voortgezet onderwijs.

Groep 2: van 19.30 - 20.15 uur voor de kinderen van klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Groep 3: van 20.30 - 21.15 uur voor de kinderen vanaf klas 5 van het voortgezet onderwijs.

Groep 4: van 21.15 - 22.00 uur voor jongeren vanaf 19 jaar.


Tot de komst van Ds. Breure zal Niels Potappel van het HJW de catechisatie lessen verzorgen.

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen.

Ook aan U, ouders, wordt een dringend beroep gedaan om erop toe te zien dat uw kind(eren) dit catechisatieonderwijs trouw volgen. U bent dit door uw "ja" woord bij hun doop verplicht.


Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs­inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept.

Updates
Navigatie