background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Op maandag 18 en woensdag 20 januari willen we met behulp van enkele jongeren, met online catechisatie beginnen.                                                                                      


Maandagavond 12 t/m 15 jaar om half 8. Dit zijn de zondagschoolverlaters en groep 1 en 2 van woensdagavond voor kerst.

Woensdagavond 16+, ook om half 8, dat zijn de maandagavondgroep en de woensdagavondgroep van half 9 van voor kerst.


Probeer 5 minuten van tevoren online te zijn.


Je hebt als het goed inmiddels een link gekregen. Als dat niet het geval is, neem dan even contact met mij op.  

Ook als je niet kunt op je avond  neem dan even contact met mij op: predikant@hervormdkockengen.nl

In principe kun je dan op de andere avond meedoen.

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen.

Ook aan U, ouders, wordt een dringend beroep gedaan om erop toe te zien dat uw kind(eren) dit catechisatieonderwijs trouw volgen. U bent dit door uw "ja" woord bij hun doop verplicht.


Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs­inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept.

Nieuws
Navigatie
Agenda