background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen
zondagsschool groepsfoto

Opgroeien met het Woord van God is iets bijzonders. Wat kun je een kind veel meegeven voor zijn of haar verdere leven. Dat is een voorrecht, kijkend naar andere landen. Samen met leeftijdsgenoten de waarde van de Bijbel leren kennen, vertellen over Gods wonderdaden en Zijn genade voor de mensen.


"Het Mosterdzaadje"

Een mosterdzaadje is een heel klein zaadje maar als het in de akker wordt gezaaid, groeit het uit tot een groot gewas. Zo lijkt het werk op de zondagsschool ook heel klein, maar onder Gods zegen reiken de gevolgen tot in de eeuwigheid. Wij mogen het Woord van God als het 'zaad van de wedergeboorte' zaaien in harten van de jonge kinderen. Onder Gods zegen kan daaruit geboren worden het nieuwe leven dat God lief heeft boven alles en zijn naaste als zichzelf.


Zondagsschool "Het Mosterdzaadje" uit Kockengen is opgericht in 1965. Momenteel zitten er 65 kinderen op de zondagsschool in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Iedere zondag is er zondagsschool van 14.00 uur tot 15.00 uur;

  • voor kinderen van 4 tot 10 jaar in "De Regenboog", Wagendijk 35.
  • voor kinderen van 10 tot 13 jaar in de Hervormde Kerk, Kerkplein 9.


As. zondag 16 januari is de zondagsschool voor klas A en B in de kerk.

Voor klas C in de bovenzaal van de Regenboog en het begint D.V. om 13.30 uur.

Daarna gaan we waarschijnlijk weer naar de gebruikelijke plaatsen en tijden.


De zondagsschool geeft onderwijs uit de Bijbel dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Het vertellen van geschiedenissen uit de Bijbel staat centraal, daarnaast leren de kinderen iedere week een psalmversje. Na de vertelling is er tijd om een Bijbelse quiz te maken en om uit een mooi boek te lezen. Ook worden er christelijke liederen gezongen.


Voorzitter:

G. Bezuijen

Van Lockhorstweg 34

3628 AX Kockengen

Tel. 240435


Secretaris:

H.M. Kool-Treur

Roerdomp 9

3628 CA Kockengen

Tel. 242235


Wilt u het werk van de zondagsschool ondersteunen?

Draag het werk van de zondagsschool dan allereerst op in uw gebeden.

Daarnaast kunt u het werk ook financieel ondersteunen door geld over te maken naar: NL 69 RBRB 0697 7185 30 t.a.v. Het Mosterdzaadje.

Nieuws
Foto's
Zondagsschool 2019
Navigatie