background

Hervormde Gemeente Kockengen

Joh 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Logo - Getweeën gedragen

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid via de volgende link:


(deze link komt hier vlak voor de dienst begint)


Bezoeken kerkdiensten:

Als u na vakantie uit een oranje of rood gebied komt, wilt u dan eerst 2 weken wachten voordat u naar de kerk komt!


Als kerkenraad hebben wij kennis genomen van het standpunt van de RIVM.

De regering stelt hierbij dat na 1 juli het maximaal aantal personen per dienst afhangt van de grootte van het gebouw. Dit houd in dat wij onze kerk zodanig in groepjes verdelen dat men op 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten. Onder een groepje verstaan wij het totaal aantal personen uit hetzelfde gezin. Dat kan dus 1 persoon zijn of wel 10. Bent u familie van elkaar, maar woont u niet samen in hetzelfde huis, dan moet u zich apart opgeven.

Wilt u (weer eens) een dienst bijwonen dan dient u dit af te spreken met de scriba: telefoonnummer: 0346-241892. (Liever niet appen of mailen, dat voorkomt misverstanden.) Graag voor woensdagavond 18.00 uur. Dan kunnen we daarna de lijst afronden en eventueel nog mensen vragen de dienst bij te wonen.

U bent van harte welkom.


We moeten ons wel aan de voorschriften van het RIVM houden: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen Dus blijf thuis bij de welbekende klachten.


Tijdens de diensten

De volledige ruimte in de kerk zal worden gebruikt om verspreid te gaan zitten. De plaatsen worden vanaf nu aangegeven door de koster. Dit om een zo optimaal mogelijke indeling te krijgen. U kunt misschien niet op uw 'eigen' plekje zitten. Bent u met meerdere personen uit een gezin, dan kunt u bij elkaar gaan zitten. (Let op dat u niet te dicht bij de gangpaden gaat zitten). Er zal worden gecollecteerd met de collectezakken aan een lange stok. U mag meezingen, maar later we dit ingetogen doen.

Houd ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand en blijf niet buiten voor de deur staan, maar laat ruimte over voor de mensen die ook naar buiten komen. Vanaf nu kunt u (voorlopig) ook via de zijdeuren de kerk verlaten.


Overige kerkelijke activiteiten

Alle andere kerkelijke bijeenkomsten hopen we, als de regels tenminste zo blijven, na de vakantie weer, volgens een vastgelegd protocol, op te gaan starten. Dit betreft de bijeenkomsten van de kinderoppas, de zondagsschool, de catechisaties en de verenigingen.


Communicatie

Alle berichten zullen op de website worden geplaatst en verder in de diensten worden afgekondigd en in het kerkblad worden geplaatst.

Veranderingen in de situatie worden z.s.m. via de website gecommuniceerd.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de scriba. Telefoon: 0346-241892.


Wij vragen u om gemeenteleden in uw familie/omgeving die deze internetboodschap mogelijk niet zullen/kunnen lezen hierover te informeren.


We zijn dankbaar er dat er steeds meer ruimte komt en dat de verkondiging van het Woord mag gaan en dat wij daarnaast de mogelijkheid hebben om via de techniek met elkaar verbonden te zijn en blijven als gemeente. 


“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Fil. 4:6-7)”

 

Wilt u een gift overmaken omdat u de collectes 'mist' dan kan dit op de volgende rekeningnummers:

Diaconie: rekening nummer NL39 RABO 0373 7101 86

en College van kerkrentmeesters: rekening nummer NL85 RABO 0373 7358 39.Beste bezoeker, hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Kockengen.

Leuk dat u een kijkje bij ons komt nemen!

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site.


De eenvoudigste methode om te navigeren is gebruik te maken van de menu balken. Door met de muisaanwijzer de tekst in de bovenbalk aan te wijzen komt een scrollbalk tevoorschijn en kunt u een onderwerp kiezen.


Wilt u een kerkdienst beluisteren dan kunt u in de rechteronderhoek de link aanwijzen naar de kerkradio.


Wilt u meer weten over het geloof of de kerk, dan kunt u het beste even verder kijken bij evangelisatie of een berichtje sturen via contact.


Informatie over de restauratie van het kerkdak kunt u vinden op de pagina 'Restauratie kerkdak''.

De reis van de Zendingsexpeditie kunt u volgen op http://zendingsexpeditie.nl/actueel.

Updates
Navigatie
Kerkdiensten beluisteren
Zondag 13 september
Luister 18:18 uur
Luister 09:49 uur
Vrijdag 11 september
Luister 19:17 uur
Zondag 6 september
Luister 18:17 uur
Luister 09:46 uur
Zondag 30 augustus
Luister 18:21 uur
Meer diensten beluisteren
Kijk Kerkomroep
Agenda