background

Hervormde Gemeente Kockengen

Joh 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Logo - Getweeën gedragen

Als kerkenraad hebben wij kennis genomen van het standpunt van de RIVM.

De regering stelt hierbij dat maximaal 30 personen per dienst toegestaan is (deze

norm geldt ook voor bruiloften en begrafenissen). 


Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle

hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen

en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.


De beide kerkdiensten kunnen dus D.V. aanstaande zondag doorgaan op de

gebruikelijke tijden, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn in de

kerk. De kerkenraad zal deels aanwezig zijn, de ouderling van dienst, 1 ouderling,

1 diaken, 1 (ouderling) kerkrentmeester) en met een predikant, de koster, de

organist en een omroeper, waardoor er nog 22 plaatsen over zijn. Wilt u deze

dienst graag bijwonen dan kunt u dit aangeven bij de scriba: telefoonnr. 0346-241892.

(Maximaal 2 personen per gezin.) Als dit aantal is bereikt, wordt de volgende

(avond) dienst ingevuld. Zo krijgt iedereen die wil een kans om bij een dienst aanwezig

te zijn.

Wel zijn er de volgende restricties: Kwetsbare personen, ouderen en personen

met verminderde weerstand, familieleden van hen die ziek zijn en/of deze

symptomen hebben, adviseren we om de diensten te volgen via de website van de gemeente of kerkomroep.nl. Ook personen met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moeten thuis meeluisteren. Verder is een ieder in principe welkom bij een van de diensten.


Extra voorzieningen:

De kerkenraad heeft besloten om de diensten ook “life” uit te zenden d.m.v. een YouTube

kanaal. Hiermee kunt u zowel geluid als beeld ontvangen op uw PC of Laptop. Dit

kan alleen tijdens de kerkdienst en kan niet op een later tijdstip bekeken worden. De hiervoor benodigde link ontvangt u vlak voor de dienst op deze site.

Deze regeling geldt alleen tijdens de crisis.


Tijdens de dienst:

In de kerk zullen de plaatsen aangegeven worden waar men kan gaan zitten. Wilt u

dit goed in acht nemen. Er zal worden gecollecteerd met de collectezakken aan een lange stok.


Wilt u een gift overmaken omdat u de collectes 'mist' dan kan dit op de volgende

rekeningnummers: Diaconie: rekening nummer NL39 RABO 0373 7101 86

en College van kerkrentmeesters: rekening nummer NL85 RABO 0373 7358 39.

Graag met vermelding van het collectedoel.


Overige kerkelijke activiteiten:

Alle andere kerkelijke bijeenkomsten gaan tot nader bericht niet door. Dit betreft

de bijeenkomsten van de kinderoppas, zondagsschool, catechisatie en

verenigingen.


Communicatie:

Alle berichten zullen op de website worden geplaatst en verder in de diensten worden

afgekondigd. Veranderingen in de situatie worden z.s.m. via de website gecommuniceerd. Tevens zult u worden geïnformeerd in het kerkblad.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de scriba. Telefoon: 0346-241892


Wij vragen u om gemeenteleden in uw familie/omgeving die deze internetboodschap mogelijk niet zullen/kunnen lezen hierover te informeren.


We zijn dankbaar dat de verkondiging van het Woord nog steeds door mag gaan en dat

wij daarnaast de mogelijkheid hebben om via de techniek met elkaar verbonden te

zijn en blijven als gemeente. 


“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken,

met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te

boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Fil. 4:6-7)


Hartelijke groeten van uw kerkenraad.Beste bezoeker, hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Kockengen.

Leuk dat u een kijkje bij ons komt nemen!

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site.


De eenvoudigste methode om te navigeren is gebruik te maken van de menu balken. Door met de muisaanwijzer de tekst in de bovenbalk aan te wijzen komt een scrollbalk tevoorschijn en kunt u een onderwerp kiezen.


Wilt u een kerkdienst beluisteren dan kunt u in de rechteronderhoek de link aanwijzen naar de kerkradio.


Wilt u meer weten over het geloof of de kerk, dan kunt u het beste even verder kijken bij evangelisatie of een berichtje sturen via contact.


Informatie over de restauratie van het kerkdak kunt u vinden op de pagina 'Restauratie kerkdak''.

De reis van de Zendingsexpeditie kunt u volgen op http://zendingsexpeditie.nl/actueel.

Updates
Navigatie
Kerkdiensten beluisteren
Woensdag 1 april
Luister 08:56 uur
Dinsdag 31 maart
Luister 08:57 uur
Maandag 30 maart
Luister 08:53 uur
Zondag 29 maart
Luister 18:17 uur
Luister 09:48 uur
Vrijdag 27 maart
Luister 19:17 uur
Meer diensten beluisteren
Kijk Kerkomroep
Agenda