background

Hervormde Gemeente Kockengen

Joh 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Logo - Getweeën gedragen

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid via de volgende link:


(de link verschijnt hier vlak voor de dienst begint)


Als kerkenraad hebben wij kennis genomen van het standpunt van de RIVM.

Dit betekent dat we terug zijn gegaan naar de situatie van maart. We hebben daarom het aantal bezoekers terug gebracht naar 30 personen. Dit is excl. de predikant, de koster, de organist, de technische dienst en de kerkenraad. U wordt persoonlijk gebeld of u wilt en kunt komen. We hopen iedereen, in alfabetische volgorde, te bellen met de uitnodiging naar een van de diensten te komen. Voor het geval uw telefoonnummer niet bij ons bekend is, of kortgeleden is gewijzigd, wilt u dit a.u.b. doorgeven aan de scriba: 0346-241892 of via de mail: scriba@hervormdkockengen.nl


Ook i het de bedoeling dat u na 1 december bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje gaat dragen. Als u op uw plaats zit dan kunt u deze weer afdoen.

Heeft u na 4 oktober nog geen dienst bezocht en bent u ook nog niet gebeld, dan kunt u eventueel ook zelf contact opnemen en proberen we u een plaats te geven voor een van de komende diensten.

U blijft van harte welkom.


We moeten ons wel aan de voorschriften van het RIVM houden: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen Dus blijf thuis bij de welbekende klachten.

Mochten er op korte termijn nog wijzigingen voordoen in de richtlijnen, dan kunt u deze hier vinden.


Tijdens de diensten

De volledige ruimte in de kerk zal worden gebruikt om verspreid te gaan zitten. De plaatsen worden aangegeven door de koster. Dit om een zo optimaal mogelijke indeling te krijgen. U kunt misschien niet op uw 'eigen' plekje zitten. Komt u de kerk binnen dan draagt u een mondkapje en ook bij het verlaten van de kerk. Bent u met meerdere personen uit een gezin, dan kunt u bij elkaar gaan zitten. (Op de plaatsen waar een groen briefje ligt). Er zal worden gecollecteerd met de collectezakken aan een lange stok. U mag meezingen, maar wel zachtjes a.u.b. Houd ook bij het verlaten van de kerk 1,5 meter afstand en blijf niet buiten voor de deur staan, maar laat ruimte over voor de mensen die ook naar buiten komen.


Overige kerkelijke activiteiten

Naar aanleiding van de verscherpte regels heeft de kerkenraad besloten dat de vrouwenvereniging, de mannenvereniging en de jongeren gesprekskring in de Regenboog niet doorgaan. Eventueel kunnen we uitwijken naar de kerk. (zie bij Kerkelijke activiteiten)

De catechisaties zijn inmiddels beëindigd, m.u.v. de belijdenis catechese.

De overige verenigingen gaan door, maar alleen "op afstand." Dit zal via de jeugdraad en de leiding gecommuniceerd worden met de jeugd.


Het protocol van het HJW, wat nu gehanteerd wordt, vindt u op bijgaande link:

(http://www.hervormdjeugdwerk.nl/nieuws/update-protocol-anderhalvemeter-jeugdwerk)


Communicatie

Alle berichten zullen op de website worden geplaatst en verder in de diensten worden afgekondigd en in het kerkblad worden geplaatst.

Veranderingen in de situatie worden z.s.m. via de website gecommuniceerd.


Beste bezoeker, hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Kockengen.

Leuk dat u een kijkje bij ons komt nemen!

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site.


De eenvoudigste methode om te navigeren is gebruik te maken van de menu balken. Door met de muisaanwijzer de tekst in de bovenbalk aan te wijzen komt een scrollbalk tevoorschijn en kunt u een onderwerp kiezen.


Wilt u een kerkdienst beluisteren dan kunt u in de rechteronderhoek de link aanwijzen naar de kerkradio.


Wilt u meer weten over het geloof of de kerk, dan kunt u het beste even verder kijken bij evangelisatie of een berichtje sturen via contact.


Informatie over de restauratie van het kerkdak kunt u vinden op de pagina 'Restauratie kerkdak''.

De reis van de Zendingsexpeditie kunt u volgen op http://zendingsexpeditie.nl/actueel.

Updates
Navigatie
Kerkdiensten beluisteren
Donderdag 13 mei
09:16 uur
Zondag 9 mei
18:16 uur
09:45 uur
Vrijdag 7 mei
19:23 uur
Zondag 2 mei
18:19 uur
09:47 uur
Meer diensten beluisteren
Kerkomroep
Agenda