background

Hervormde Gemeente Kockengen

Joh 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Logo - Getweeën gedragen

Op zondag 28 juni is op 92-jarige leeftijd overleden:

Mevrouw Gerritje Maartje Nap- op ‘t Land, laatst wonende in Zorgcentrum Mariaoord te Vinkeveen. De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 3 juli om 14.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Vanwege de corona maatregelen zal dit in besloten kring plaatsvinden. U kunt de dienst meebeleven via de kerktelefoon of op deze website d.m.v. onderstaande link.

Correspondentieadres: Pachter 44, 3834 CE, Leusden


Deze link komt hier vlak voor de dienst begint.


Beroepingswerk:

We zijn dankbaar u te mogen meedelen dat ds. D. Breure uit Waarder het beroep naar onze gemeente aan heeft mogen nemen.


Voorzorgsmaatregelen rond het Coronavirus vanaf zondag 30 mei:

De kerkdiensten zijn te volgen met beeld en geluid via de volgende link:


(Deze link komt hier vlak voor de dienst begint)


Bezoeken kerkdiensten:

Als kerkenraad hebben wij kennis genomen van het standpunt van de RIVM.

De regering stelt hierbij dat na 1 juni maximaal 30 personen per dienst zijn toegestaan (deze norm geldt ook voor bruiloften en begrafenissen). Na 1 juli kunnen, volgens de huidige stand van zaken, verder uitgebreid worden naar maximaal 100 personen.


Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiëne maatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.


Dit houd in dat in onze kerk 20 groepjes personen aanwezig kunnen zijn. Dit is buiten de mensen die bij de dienst betrokken zijn zoals de dominee, de organist, de koster enz.

Wilt u (weer eens) een dienst bijwonen dan dient u dit af te spreken met de scriba: telefoonnummer:0346-241892. U bent van harte welkom.

We moeten ons wel aan de voorschriften van het RIVM houden: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen Dus blijf thuis bij klachten.


Tijdens de diensten

De volledige ruimte in de kerk zal worden gebruikt om verspreid te gaan zitten. De plaatsen worden aangegeven met een wit briefje. Bent u met meerdere personen uit een gezin, dan kunt u bij elkaar gaan zitten. (Let op dat u niet te dicht bij de gangpaden gaat zitten). Indien nodig, zal de koster u een plaats aanwijzen. U kunt misschien niet op uw "eigen" plekje zitten. Er zal worden gecollecteerd met de collectezakken aan een lange stok.

Houd ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand en blijf niet buiten voor de deur staan, maar neem wat afstand.


Overige kerkelijke activiteiten

Alle andere kerkelijke bijeenkomsten gaan tot nader bericht niet door. Dit betreft de bijeenkomsten van de kinderoppas, zondagsschool, catechisatie en verenigingen.


Communicatie

Alle berichten zullen op de website worden geplaatst en verder in de diensten worden afgekondigd.

Veranderingen in de situatie worden z.s.m. via de website gecommuniceerd.  


Wij vragen u om gemeenteleden in uw familie/omgeving die deze internetboodschap mogelijk niet zullen/kunnen lezen hierover te informeren.

Tevens zult u worden geïnformeerd in het kerkblad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de scriba. Telefoon: 0346-241892


We zijn dankbaar er weer wat meer ruimte komt en dat de verkondiging van het Woord mag gaan en dat wij daarnaast de mogelijkheid hebben om via de techniek met elkaar verbonden te zijn en blijven als gemeente. 


“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Fil. 4:6-7)”

 

Wilt u een gift overmaken omdat u de collectes 'mist' dan kan dit op de volgende rekeningnummers:

Diaconie: rekening nummer NL39 RABO 0373 7101 86

en College van kerkrentmeesters: rekening nummer NL85 RABO 0373 7358 39.Beste bezoeker, hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Kockengen.

Leuk dat u een kijkje bij ons komt nemen!

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site.


De eenvoudigste methode om te navigeren is gebruik te maken van de menu balken. Door met de muisaanwijzer de tekst in de bovenbalk aan te wijzen komt een scrollbalk tevoorschijn en kunt u een onderwerp kiezen.


Wilt u een kerkdienst beluisteren dan kunt u in de rechteronderhoek de link aanwijzen naar de kerkradio.


Wilt u meer weten over het geloof of de kerk, dan kunt u het beste even verder kijken bij evangelisatie of een berichtje sturen via contact.


Informatie over de restauratie van het kerkdak kunt u vinden op de pagina 'Restauratie kerkdak''.

De reis van de Zendingsexpeditie kunt u volgen op http://zendingsexpeditie.nl/actueel.

Updates
Navigatie
Kerkdiensten beluisteren
Zondag 28 juni
Luister 18:16 uur
Luister 09:47 uur
Woensdag 24 juni
Luister 09:52 uur
Zondag 21 juni
Luister 18:16 uur
Luister 09:43 uur
Zondag 14 juni
Luister 18:16 uur
Meer diensten beluisteren
Kijk Kerkomroep