background

Hervormde Gemeente Kockengen

Eben-Haëzer: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12

Logo - Getweeën gedragen

Jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Bijeenkomsten om de week op vrijdag in "De Regenboog" van 19.30 tot 21.00 uur.


Jeugdleiders:

J. van Asselt

Weth. Van Doornweg 1

Tel. 241595


H. Vermeulen

Heicop 31

Tel. 242226


Ina Doornenbal

Tel: 0348-441503

Nieuws
Navigatie
Agenda