background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Vergadert een aantal keren per jaar, en bespreekt alle zaken die het jeugdwerk aangaan.

Vertegenwoordigers van Ebenhaëzer 1 en 2, Reflector 16+, Zondagsschool en VBW hebben zitting in de jeugdraad.


Voorzitter:

J. Boele

Scholekster 10

Tel. 242217

Email: jboele@hervormdkockengen.nl


Secretariaat:

Angela Romijn

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder
schermafbeelding 2020-08-17 om 12

D.V. Woensdag 2 sept. Vrouwenavond

We hebben een gezellig en interactief programma bedacht. Uiteraard houden we de actuele richtlijnen van het RIVM aan, maar nog belangrijker vertrouwen we op Gods hulp tijdens deze avond. In de Regenboog zetten we tafels op ruime afstand, waar jullie in tweetallen een spel doen of nadenken over het thema. De avond door wisselen we steeds van plek zodat iedereen elkaar spreekt en (beter) leert kennen. De avond start om 20.00 uur maar vanaf 19.45 koffie (en plekken toewijzen). Bij voorkeur opgeven via de link onderaan deze pagina, maar uiteraard ook welkom als je dit vergeten bent! 


D.V. Donderdag 3 sept. Mannenavond 

Op donderdagavond 3 september willen wij een mannenavond organiseren bij de fam. Kool Portengen 25. Wij willen deze avond om 20.00 uur beginnen en dan met elkaar psalmen en liederen

zingen rondom een kampvuur. De avond zal muzikaal worden begeleid door Vincent en Jeroen Boele. Voor de koffie wordt gezorgd. Op dit moment is het organiseren van deze avond gewoon mogelijk binnen de regelgeving en adviezen van de overheid m.b.t. corona. Wij nemen deze

regelgeving en adviezen uiteraard ter harte en zullen hiervoor ook de nodige voorzorgsmaatregelen treffen, Eén daarvan is het registreren van de deelnemer. Daarom willen wij jullie vragen om u

.....(Klik hieronder op ' lees verder')

Als gemeente staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen.

Veel winterwerk wordt door heel veel mensen al voorbereid.


Maar wat wil ik hier mee zeggen?

Voor de opbouw en groei in uw/jouw persoonlijk geloofsleven is het van belang dat we als christenen met elkaar optrekken en samen zijn.

Dit kan op heel veel manieren, en binnen onze gemeente zijn we rijk gezegend in wat we allemaal kunnen bezoeken.

Clubs en verenigingen, en niet te vergeten de zondagse erediensten (2) Vele middelen worden ons aangereikt en voor ieders leeftijd.

Een oproep voor iedereen, voor jong tot oud om ook actief deel te nemen bij alles wat ons geboden wordt binnen onze eigen gemeente.

Laat dit voor u en jou op nr. 1 staan.


Laten we als ouders onze kinderen voorhouden eerst actief te zijn in je eigen gemeente.

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder
Nieuws
Navigatie
Agenda