background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Vergadert een aantal keren per jaar, en bespreekt alle zaken die het jeugdwerk aangaan.

Vertegenwoordigers van Ebenhaëzer 1 en 2, Reflector 16+, Zondagsschool en VBW hebben zitting in de jeugdraad.


Voorzitter:

J. Boele

Scholekster 10

Tel. 242217

Email: johanboele@me.com


Secretariaat:

Angela Romijn

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder

Beste gemeenteleden,

Op dv zaterdagavond 6 oktober willen we opening winterwerk houden in de kerk.

Hiervoor is een programma bedacht, maar dat blijft nog even een verrassing.

Wilt u en jij het vast in de agenda reserveren, want we zouden het leuk vinden als we er allemaal bij kunnen zijn?

U hoort van ons!

Als gemeente staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen.

Veel winterwerk wordt door heel veel mensen al voorbereid.


Maar wat wil ik hier mee zeggen?

Voor de opbouw en groei in uw/jouw persoonlijk geloofsleven is het van belang dat we als christenen met elkaar optrekken en samen zijn.

Dit kan op heel veel manieren, en binnen onze gemeente zijn we rijk gezegend in wat we allemaal kunnen bezoeken.

Clubs en verenigingen, en niet te vergeten de zondagse erediensten (2) Vele middelen worden ons aangereikt en voor ieders leeftijd.

Een oproep voor iedereen, voor jong tot oud om ook actief deel te nemen bij alles wat ons geboden wordt binnen onze eigen gemeente.

Laat dit voor u en jou op nr. 1 staan.


Laten we als ouders onze kinderen voorhouden eerst actief te zijn in je eigen gemeente.

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder
Updates
Navigatie
Agenda