background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Vergadert een aantal keren per jaar, en bespreekt alle zaken die het jeugdwerk aangaan.

Vertegenwoordigers van Ebenhaëzer 1 en 2, Reflector 16+, Zondagsschool en VBW hebben zitting in de jeugdraad.


Voorzitter:

J. Boele

Scholekster 10

Tel. 242217

Email: johanboele@me.com


Secretariaat:

Angela Romijn

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder

Als gemeente staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen.

Veel winterwerk wordt door heel veel mensen al voorbereid. 

Maar wat wil ik hier mee zeggen?

Voor de opbouw en groei in uw/jouw persoonlijk geloofsleven is het van belang dat we als christenen met elkaar optrekken en samen zijn.

Dit kan op heel veel manieren, en binnen onze gemeente zijn we rijk gezegend in wat we allemaal kunnen bezoeken.

Clubs en verenigingen, en niet te vergeten de zondagse erediensten (2) Vele middelen worden ons aangereikt en voor ieders leeftijd.

Een oproep voor iedereen, voor jong tot oud om ook actief deel te nemen bij alles wat ons geboden wordt binnen onze eigen gemeente.

Laat dit voor u en jou op nr. 1 staan. 

Laten we als ouders onze kinderen voorhouden eerst actief te zijn in je eigen gemeente.

Dat doen we voor nu, maar ook voor straks als onze kinderen en kleinkinderen de gemeente mogen zijn. 

Dat het mag gaan in uw en jouw leven om Jezus Christus alleen. Hem (leren) kennen, Hem volgen brengt ons uiteindelijk het Eeuwige geluk. 

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder

Voor de opening van het winterwerk seizoen 2017/2018 hadden we als startdatum gekozen dv zaterdag 23 september 2017.

Opnieuw gingen we Happen en Trappen.

Het thema is: Komt luistert toe!Maar wat is happen & trappen dan precies?

Iedereen verzamelde zich tussen 17.00 en 17.30 uur bij de Regenboog.

Er werden groepjes van ongeveer 6-7 personen gemaakt.

Het was schitterend weer, de zon scheen en daarmee prima fietsweer.


Bij de Regenboog werd ook een programmaboekje uitgedeeld met gespreksonderwerpen, bijbelgedeeltes/gedicht en toepasselijke psalmen en/of liederen. In dit boekje werden ook aanwijzingen gegeven voor het volgende adres. Je kon mee doen als kok of deelnemer.

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder
Updates
Navigatie
Agenda