background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Wij zijn een vereniging voor jongeren vanaf 20 tot 40 jaar. Wij komen 1x in de maand bij elkaar om samen Gods Woord te openen, te lezen en met elkaar te bespreken.

Met de Bijbel in de hand bespreken we met elkaar vele onderwerpen o.a. bijbelstudie en actuele onderwerpen. Dit gaat altijd op een open en ontspannen manier. Kom gerust eens langs!


De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en we proberen altijd om 22.00 uur te stoppen, in "de Regenboog".


Contactpersonen:

H. Kroon

Purperreiger 78

Tel. 241136


P.S. Fluit

Voorstraat 1

Tel. 242274

Jaarprogramma seizoen 2018 - 2019


1 oktober 2018: Leef jij door de Geest?

5 november 2018: God en je werk

3 december 2018

7 januari 2019

4 februari 2019

4 maart 2019

1 april 2019

Navigatie