background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Wij zijn een vereniging voor jongeren vanaf 20 tot 40 jaar. Wij komen 1x in de maand bij elkaar om samen Gods Woord te openen, te lezen en met elkaar te bespreken.

Met de Bijbel in de hand bespreken we met elkaar vele onderwerpen o.a. bijbelstudie en actuele onderwerpen. Dit gaat altijd op een open en ontspannen manier. Kom gerust eens langs!


De avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en we proberen altijd om 22.00 uur te stoppen, in "de Regenboog".


Contactpersonen:

H. Kroon

Purperreiger 78

Tel. 241136


.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder

Jaarprogramma seizoen 2016-2017


2 okt. 2017: Voor de spiegel staan (n.a.v. boekje 't Is zonde, van ds. van Amstel)

6 nov 2017: Bijbelstudie Romeinen 5: 12-21 ‘Schepping/zondeval’

4 dec 2017: Dordse Leerregels

8 jan. 2018: Bijbelstudie Openbaringen 3: 14-22 ‘Ons eigen ik’

5 febr. 2018:Onderwerp nog onbekend

5 mrt 2018: Heilig Avondmaal ‘Is het nodig?'

9 apr 2018: Onderwerp nog onbekend

Updates
Navigatie
Agenda