background

Hervormde Gemeente Kockengen

Timotheus = Eer aan God

Logo - Getweeën gedragen

Bijeenkomsten iedere 4e maandag van de maand voor mannen van 18 jaar en ouder.

De avonden beginnen om 20.00 uur.


Voorzitter:

J.C. van Dam

Kerkweg 40

Tel. 241786


Secretaris:

G.M. den Hertog

Fonteinkruid 33

Tel. 242141


Penningmeester:

W.G. van Steijn

Kerkweg 90

Tel. 241892


Alg. Adjunct:

F.S. van der Leeden

Wederik 5

Tel. 242187


Data seizoen 2018/2019 D.V.

24 september 2018

1 Timotheüs 1

jaarvergadering

De betekenis van de wet, 

Gods genade aan Paulus bewezen

Opwekking tot de goede strijd

Hervormde Vaan april22 Oktober 2018

1 Timotheüs 2 

De voorbede

plichten van mannen en vrouwen

Hervormde Vaan mei/juni26 November 2018

1 Timotheüs 4

De afval in de laatste tijden

De taak van Timotheüs

Hervormde Vaan september17 december 2018 (let op datum)

1 Timotheüs 5

Voorschriften voor gemeenteleven

Hervormde Vaan oktober21 januari 2019 (let op datum)

2 Timotheüs 1

Opwekking tot standvastigheid

Hervormde Vaan december25 februari 2019

2 Timotheüs 2

Strijd en lijden

Gedrag tegen de dwaalleraars

Hervormde Vaan januari 25 maart 2019

2 Timotheüs 3

Moeilijke tijden van de laatste dagen

Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer

Hervormde Vaan februari 23 april 2013

Gezamenlijke avond met de vrouwenvereniging

spreker Stichting Friedensstimme


Navigatie