background

Hervormde Gemeente Kockengen

Timotheus = Eer aan God

Logo - Getweeën gedragen

Bijeenkomsten iedere 4e maandag van de maand voor mannen van 18 jaar en ouder.

De avonden beginnen om 20.00 uur.


Voorzitter:

J.C. van Dam

Kerkweg 40

Tel. 241786


Secretaris:

G.M. den Hertog

Fonteinkruid 33

Tel. 242141


Penningmeester:

W.G. van Steijn

Kerkweg 90

Tel. 241892


Alg. Adjunct:

F.S. van der Leeden

Wederik 5

Tel. 242187


Data seizoen 2018/2019 D.V.

24 september 2018

1 Timotheüs 1

jaarvergadering

De betekenis van de wet, 

Gods genade aan Paulus bewezen

Opwekking tot de goede strijd

Hervormde Vaan april22 Oktober 2018

1 Timotheüs 2 

De voorbede

plichten van mannen en vrouwen

Hervormde Vaan mei/juni26 November 2018

1 Timotheüs 4

De afval in de laatste tijden

De taak van Timotheüs

Hervormde Vaan september17 december 2018 (let op datum)

1 Timotheüs 5

Voorschriften voor gemeenteleven

Hervormde Vaan oktober21 januari 2019 (let op datum)

2 Timotheüs 1

Opwekking tot standvastigheid

Hervormde Vaan december25 februari 2019

2 Timotheüs 2

Strijd en lijden

Gedrag tegen de dwaalleraars

Hervormde Vaan januari 25 maart 2019

2 Timotheüs 3

Moeilijke tijden van de laatste dagen

Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer

Hervormde Vaan februari 23 april 2013

Gezamenlijke avond met de vrouwenvereniging

spreker Stichting Friedensstimme


Updates
Navigatie