background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

VBW 2019 met thema Zoek de schat.


We begonnen met een spelmiddag in de sporthal. De jongere kinderen

deden leuke spellen en de oudere kinderen hebben verschillende bal spellen

gedaan. Ruim 100 kinderen waren er gekomen en 2 uur lang fijn gesport met

elkaar.


Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen kwamen er zo’n 115

kinderen uit Kockengen en omgeving naar de Regenboog aan de Wagendijk. We hebben

met elkaar van alles gedaan rondom het thema Zoek de schat. We hebben gezongen,

er was iedere dag een sketch, ook werd er iedere dag een verhaal uit de Bijbel verteld.

We hebben een lied en een psalm en een tekst geleerd. Die gingen allemaal over

beloftes van God. 3 beloftes hebben we besproken met de kinderen; God doet wat

Hij belooft, God belooft vergeving en nieuw leven en De Heere God belooft een nieuwe

hemel en aarde. De kinderen hebben ook geknutseld. De jongere kinderen hebben een

sterrenkijker, een potje met gekleurd zand en flessenpost gemaakt. De oudere

kinderen hebben alle dagen getimmerd en uit eindelijk gingen ze allemaal met

een zelf getimmerde schatkist naar huis. 

De laatste morgen hebben we feestelijk afgesloten met patat eten en een

ijsje van Ad Goes.

We zijn dankbaar voor de vele kinderen die gekomen zijn en bidden dat het tot zegen mag zijn!


Zondag 6 mei In de Kerk op het Kerkplein


09.50-11.45   Afsluitingsdienst


11.45-12.30   Gezellige afsluiting met wat lekkers in de Regenboog.


Giften zijn van harte welkom. Dit kunt u overmaken op NL.85RBRB0695698508 t.n.v Vakantiebijbelweek. of iets stoppen in de bus bij de uitgang van de VBW.


Arieke Peters, Aveline Cazant, Christiaan Zagt, Gerda Boele, Janneke Westerhof, Mariëtte van Merkerk, Marleen van Dam, Maureen de Lange, Miranda de Jong, Miranda van Rooijen, Willeke van Dam

Updates
Foto's
VBW 2019 deel 1VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2VBW 2019 deel 2
Navigatie