background

Hervormde Gemeente Kockengen

Marcus 16:15 En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Logo - Getweeën gedragen

De Zendings- en evangelisatiecommissie ondersteunt het zendingswerk,

verricht evangelisatiewerk in Kockengen en probeert de kerkelijke gemeente

te betrekken bij het evangelisatiewerk.


Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld dat bij gezinnen in Kockengen die

niet meelevend zijn met onze gemeente en waar een baby is geboren, een

kinderbijbel wordt aangeboden. Gemeenteleden kunnen deze gezinnen melden bij M. den Hertog.

Voor verdere mededelingen zie 'Ons Kerkblad'


Penningmeester & GZB-dagboeken:

Judith Brandwijk

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder

'De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Mensen zijn bereikt met het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven en als er een gemeente of geloofsgemeenschap is waar ze naartoe kunnen.'


Deze tekst kunt u vinden op de website van de zendingsexpeditie van de GZB .

Wij als Hervormde gemeente van Kockengen geloven dat het Woord van God overal ter wereld verspreidt moet worden en om die reden doen wij mee met dit project.


Dit betekent concreet twee dingen:

  1. Gebed: Mensen moeten bereikt worden met Evangelie en dit kan alleen door het Woord van God daar te brengen en daarvan te vertellen. Niet iedereen kan daarnaar toe, maar het krachtigste werk kan hier gedaan worden door te bidden.
  2. Acties: Het gebied waarin dit project actief is, is zeer groot. Er zijn daarom ook veel mensen nodig om dit project te kunnen doen. Hiervoor is veel geld nodig en als gemeente zullen we acties doen om geld op te halen.


.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder

U I T N O D I G I N G Evangelisten Friedensstimme D.V. 6 oktober in Kockengen


De avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk; Kerkplein 9 en begint om 20.00 uur.

Evangelisten

Ramazan Alimov en Oleg Ljoebitsj zullen te gast zijn. De evangelisten

zijn in Nederland op uitnodiging van stichting Friedensstimme.


Oleg

Ljoebitsj werkt als evangelist/gemeenteleider in het hoge noorden van

Siberië, Rusland, in het district Tajmyr. Het gebied waar hij werkt

wordt gekenmerkt door extreme kou en donkerheid in de winter. Tajmyr

.....(Klik hieronder op ' lees verder')
lees verder
Nieuws
Navigatie
Agenda