background

Hervormde Gemeente Kockengen

Marcus 16:15 En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Logo - Getweeën gedragen

De Zendings- en evangelisatiecommissie ondersteunt het zendingswerk,

verricht evangelisatiewerk in Kockengen en probeert de kerkelijke gemeente

te betrekken bij het evangelisatiewerk.


Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld dat bij gezinnen in Kockengen die

niet meelevend zijn met onze gemeente en waar een baby is geboren, een

kinderbijbel wordt aangeboden. Gemeenteleden kunnen deze gezinnen melden bij M. den Hertog.

Voor verdere mededelingen zie 'Ons Kerkblad'


Penningmeester & GZB-dagboeken:

J. Brandwijk

.....(Klik hieronder op 'lees verder')
lees verder

Elke woensdagmorgen worden er kaarten verkocht in 'De Regenboog' (Wagendijk 35). De verkoop van kaarten vind plaats op deze ochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u ook op andere dagen terecht bij mw. R. Boele - van Halum op Purperreiger 50.

De verkoop van de hieronder genoemde artikelen is geheel ten behoeve van het zendings- en evangelisatiewerk op dorp, maar ook ver weg (o.a. GZB). De opbrengsten door verkoop van koffie en postzegels gaan naar Woord en Daad.


Artikel / PrijsAantalPrijs
DorpsgezichtenPer stuk€1,50
Per 4 stuks€5,00
Dubbele wenskaartenPer 10 stuks€7,50
Kaarten met Bijbelteksten (enkele / dubbele)-Verschillende prijzen
Postzegels per vel10 stuks€7,80
Dozen Merci chocoladeper stuk€3,50
per 3 stuks€10,00
Doosjes Wilhelmina pepermuntper stuk€1,50
Fairtrade Koffie van Woord en Daadper pond gemalen€5,85
per pond bonen€6,85

logo_zending

'De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Mensen zijn bereikt met het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven en als er een gemeente of geloofsgemeenschap is waar ze naartoe kunnen.'


Deze tekst kunt u vinden op de website van de zendingsexpeditie van de GZB.

Wij als Hervormde gemeente van Kockengen geloven dat het Woord van God overal ter wereld verspreidt moet worden en om die reden doen wij mee met dit project.


Dit betekent concreet twee dingen:

  1. Gebed: Mensen moeten bereikt worden met Evangelie en dit kan alleen door het Woord van God daar te brengen en daarvan te vertellen. Niet iedereen kan daarnaar toe, maar het krachtigste werk kan hier gedaan worden door te bidden.
  2. Acties: Het gebied waarin dit project actief is, is zeer groot. Er zijn daarom ook veel mensen nodig om dit project te kunnen doen. Hiervoor is veel geld nodig en als gemeente zullen we acties doen om geld op te halen.
.....(Klik hieronder op 'lees verder')
Updates
Navigatie
Agenda