background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Veiligheid in de gemeente begint met openheid. En openheid begint met vertrouwen. Er is onderling vertrouwen nodig om over kwetsbare onderwerpen te spreken.


Als er iets misgaat of mis lijkt te gaan tussen leidinggevenden en jongeren of tussen mensen met een kerkelijke functie (b.v. ambtsdragers) en gemeenteleden, dan is het belangrijk dat dit gemeld wordt.


Besef dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van scheve gezagsverhoudingen ook binnen de kerk voor kunnen komen. Daarom is het nodig dat er vanuit de kerkenraad beleid is om dit ongewenst gedrag en misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Van belang is steeds om te doordenken in welke situaties dergelijk ongewenst gedrag en misbruik zou kunnen optreden en welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. In dit document wordt het beleid van de Hervormde Gemeente in Kockengen beschreven.


De vertrouwenspersonen zijn:


Tanja Bieshaar

vertrouwenspersoontanja@gmail.com

06-46797865


Erlinde Smit

vertrouwenspersoonerlinde@gmail.com

06-22411150


Peter Willem

vertrouwenspersoonpeterwillem@gmail.com

06-83600946


Klachtenregeling SMPRNieuws
Veilige kerk
Beleid veilige kerk
11 juli 2024
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen
Oud Papier container
7 november 2024
Algemeen
Verwijzingen
Meldpunt seksueel misbruik in de kerk
SMPR is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.