background

Hervormde Gemeente Kockengen

Timotheus = Eer aan God

Logo - Getweeën gedragen

Bijeenkomsten iedere 1e dinsdag van de maand voor mannen van 18 jaar en ouder.

Deze worden gehouden in de Regenboog. De avonden beginnen om 20.00 uur.


Voorzitter: J.C. van Dam, Kerkweg 40, Tel. 0346-241786

Secretaris: H. Vermeulen, Heicop 30, Tel. 0346-242226

Penningmeester: W.G. van Steijn, Kerkweg 90, Tel. 0346-241892

Alg. Adjunct: A. Doornenbal, Gerverskop 24, Tel. 0348-441503


Data seizoen 2023/2024 D.V.


Volgende vergadering:


3 oktober 2023

Abraham en Lot....

Genesis 13

Mankracht juli/augustus


31 oktober 2023

Krijgstocht van Abraham, en Melchizedek....

Genesis 14

Mankracht september


Dinsdag 5 december

Belofte aan Abraham en het offer...

Genesis 15

Mankracht oktober


2 januari 2024

Hager en Ismael....

Genesis 16

Mankracht november


6 februari 2024

Naamsverandering Abram en Sarai en div. onderwerpen....

Genesis 17 en 18

Mankracht december en januari


Maandag 11 maart 2024

Izak geboren, Hagar en Ismael en div. onderwerpen....

Genesis 21 en 22

Mankracht februari


2 april 2024

Dood van Sara en huwelijk van Izak....

Genesis 23 en 25

Mankracht maart


16 april 2024 (Slotavond met de vrouwenvereniging.)

Iemand van de MAF hoopt te komen vertellen over hun werkNieuws
Mannenvereniging Timotheus
Mannenvereniging
3 februari 2024
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen