background

Hervormde Gemeente Kockengen

Mat. 13:31 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;

Logo - Getweeën gedragen
zondagsschool groepsfoto

Opgroeien met het Woord van God is iets bijzonders. Wat kun je een kind veel meegeven voor zijn of haar verdere leven. Dat is een voorrecht, kijkend naar andere landen. Samen met leeftijdsgenoten de waarde van de Bijbel leren kennen, vertellen over Gods wonderdaden en Zijn genade voor de mensen.


"Het Mosterdzaadje"

Een mosterdzaadje is een heel klein zaadje maar als het in de akker wordt gezaaid, groeit het uit tot een groot gewas. Zo lijkt het werk op de zondagsschool ook heel klein, maar onder Gods zegen reiken de gevolgen tot in de eeuwigheid. Wij mogen het Woord van God als het "zaad van de wedergeboorte" zaaien in harten van de jonge kinderen. Onder Gods zegen kan daaruit geboren worden het nieuwe leven dat God lief heeft boven alles en zijn naaste als zichzelf.


Zondagsschool "Het Mosterdzaadje" uit Kockengen is opgericht in 1965. Momenteel zitten er 65 kinderen op de zondagsschool in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Iedere zondag is er zondagsschool van 14.00 uur tot 15.00 uur;

  • voor kinderen van 4 tot 10 jaar in "De Regenboog", Wagendijk 35.
  • voor kinderen van 10 tot 13 jaar in de Hervormde Kerk, Kerkplein 9.


De zondagsschool geeft onderwijs uit de Bijbel dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Het vertellen van geschiedenissen uit de Bijbel staat centraal, daarnaast leren de kinderen iedere week een psalmversje. Na de vertelling is er tijd om een Bijbelse quiz te maken en om uit een mooi boek te lezen. Ook worden er christelijke liederen gezongen.


Voorzitter:

G. Bezuijen

Van Lockhorstweg 34

3628 AX Kockengen

Tel. 06-18642572


Secretaris:

H.M. Kool-Treur

Roerdomp 9

3628 CA Kockengen

Tel. 242235


Wilt u het werk van de zondagsschool ondersteunen?

Draag het werk van de zondagsschool dan allereerst op in uw gebeden.

Daarnaast kunt u het werk ook financieel ondersteunen door geld over te maken naar: NL 03 RABO 0373 7474 03 t.a.v. Het Mosterdzaadje.

Nieuws
Zondagsschool
Zondagsschool
12 april 2023
Zondagsschool op 9 januari 2022
Zondagsschool
9 januari 2022
Zondagsschool
Zondagsschool 2019
28 augustus 2019
Zondagsschool
Zondagsschool Pesten
1 september 2018
Zondagsschool 2019
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Verwijzingen
Bond van Hervormde Zondagsscholen
De Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) is een organisatie in de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland op gereformeerde grondslag. Wij richten ons op zondagsschoolleidinggevenden en kinderen in de leeftijd van de zondagsschool: 4-12 jaar. Ook richten we ons op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers en ouders.
Geloofwaardig opvoeden
Geloofwaardig opvoeden is het centrum waar ouders inspiratie opdoen voor de christelijke opvoeding van hun kind.
Goed in vorm
Goed in vorm is een platform dat zich richt op de ondersteuning van ambtsdragers, leidinggevenden, catecheten en evangelisatiemedewerkers.