background

Hervormde Gemeente Kockengen

Tabitha : Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus (Galaten 6:2).

Logo - Getweeën gedragen


Missie

Tabitha is een initiatief van de Hervormde gemeente Kockengen en staat voor zorg voor en door gemeenteleden als praktische invulling van de Bijbelse zorgopdracht.

            

Organisatie

Tabitha valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De diaconie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het coördinatieteam van Tabitha, dat tot taak heeft om zorgaanvragen te beantwoorden en hulp te organiseren.

 

Coördinatieteam

Tabitha werkt vanuit een coördinatieteam. Deze coördinatoren rouleren volgens rooster en zorgen ervoor dat vrijwilligers worden gekoppeld aan gemeenteleden met een acute zorgvraag. De coördinatoren werken met een softwaresysteem waarin vrijwilligers en zorgvragers worden geregistreerd. Met behulp van dit systeem kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.


Vrijwilligers

Om de zorgvragen goed in te kunnen vullen is een vrijwilligersnetwerk onmisbaar. We doen dan ook van harte een beroep op alle gemeenteleden die in de gelegenheid zijn om zich beschikbaar te stellen, ook al is het maar voor een beperkt aantal uren. Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen via onderstaande contactgegevens.


Welke zorg?

Tabitha kan ingeschakeld worden voor het verlenen van acute hulp in noodsituaties. 

Voorbeelden : lichte huishoudelijke hulp, eten koken, vervoer naar arts, ziekenhuis of kerk e.d. Deze hulp wordt geregeld voor een kortdurende periode en vindt soms plaats als overbrugging naar professionele zorg. Ook wordt er hulp geboden voor langere periodes, indien nodig. Voorbeelden : bezoek aan mensen die daar behoefte aan hebben én het thuisbezorgen van warme maaltijden vanuit Overdorp.


Hoe vraag ik zorg aan?

U kunt zelf zorg aanvragen of familieleden kunnen contact opnemen met Tabitha via onderstaande contactgegevens.


Wat kost de zorg?

Alleen voor vervoer wordt een vergoeding gevraagd. Deze bedraagt € 0,19 per kilometer, met een minimum van € 1,00 per rit (uitgezonderd vervoer naar de kerk). Voor alle andere zorg wordt geen bijdrage gevraagd. Wel kunt u een vrijwillige gift overmaken op het bankrekeningnummer NL 98RBRB0937009539 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente Kockengen, onder vermelding van Tabitha.Aanmelden vrijwilligers / aanvragen zorg


Telefoon       :    06-41920174

E-mail           :    tabitha@hervormdkockengen.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nieuws
Tabitha
Nieuwsbrief
9 november 2022
Informatie
Tabitha
16 maart 2022
Tabitha
Formulieren
9 november 2020
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen
Oud Papier container
7 november 2024
Algemeen