background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Catechisaties en belijdenis doen

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de (belijdenis) catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen.


Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs足inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept. Daarom roept deze catechisatie ook op tot het nemen van een beslissing.

Elk jaar wordt u/jou de gelegenheid geboden om belijdeniscatechisatie te volgen. De belijdeniscatechese duurt in principe 2 jaar, waardoor er ruim de gelegenheid is om een weloverwogen beslissing te nemen.

Deze worden gehouden op maandagavond vanaf 20.30 uur in de Regenboog.

Navigatie
Agenda
Oud Papier container zwanebloem
7 maart 2024
Algemeen
Vrouwenvereniging Lydia
12 maart 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00
Oud Papier container zwanebloem
4 april 2024
Algemeen
Vrouwenvereniging Lydia
9 april 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00