background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Catechisaties en belijdenis doen

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de (belijdenis) catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen.


Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs­inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept. Daarom roept deze catechisatie ook op tot het nemen van een beslissing.

Elk jaar wordt u/jou de gelegenheid geboden om belijdeniscatechisatie te volgen. De belijdeniscatechese duurt in principe 2 jaar, waardoor er ruim de gelegenheid is om een weloverwogen beslissing te nemen.

Deze worden gehouden op maandagavond vanaf 20.30 uur in de Regenboog.

Nieuws
Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese
8 november 2020
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen