background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het leden register verandert voortdurend. Door verhuizing, door geboorte en overlijden, door huwelijk, doop of belijdenis. Wij proberen die veranderingen zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in het register van de gemeenteleden. Maar dit kan niet zonder uw hulp. In het kader van de privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens (GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken.


Tenzij u bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de SILA, verkrijgen wij de volgende gegevens van de kerkleden uit de gemeentelijke basisadministratie:

 • Verhuizing
 • Naamswijziging
 • Overlijden
 • Begin- en einddatum van een huwelijk of geregistreerd


De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn o.a:

 • Geboorte
 • Scheiding of een andere wijziging in de gezinsrelatie


Om het ledenbestand up-to-date te houden vragen wij u of u ons wilt informeren over zaken die wij niet meer automatisch ontvangen. Onze gemeente wil graag met u in contact blijven. Dit kan bij Hans Meijers: ledenadministratie@hervormdkockengen.nl

Blijf a.u.b. in contact met uw kerk.


Graag uw medewerking bij het volgende:

 • Bij geboorte, huwelijk en overlijden a.u.b. een kaart naar de predikant en naar de scriba.
 • Extra huisbezoek kan altijd worden aangevraagd bij de predikant of de wijkouderling.
 • Verzoek om voorbede of dankzegging bij de predikant of de wijkouderling.
 • Bij ziekte of ziekenhuisopname mededeling aan de predikant of de wijkouderling.
 • Ook de terugkeer uit het ziekenhuis doorgeven aan de predikant of de wijkouderling.
 • Bij vertrek of verhuizing binnen de gemeente tijdig bericht aan de scriba. scriba@hervormdkockengen.nl
Nieuws
Blijf in contact met uw kerk
Blijf in contact met uw kerk
9 december 2021
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen