background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Elk jaar wordt door een mededeling in "Ons Kerkblad" plaats en tijd van de catechisaties bekend gemaakt. Alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen worden hierbij hartelijk uitgenodigd deze catechisaties te volgen.

Ook aan U, ouders, wordt een dringend beroep gedaan om erop toe te zien dat uw kind(eren) dit catechisatieonderwijs trouw volgen. U bent dit door uw "ja" woord bij hun doop verplicht.


Op de catechisaties wordt o.a. de Bijbelkennis vermeerderd en de geloofs足inhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van onze kerk verdiept.

Nieuws
Jongerencatechese
Catechisatie
9 september 2023
Catechisatie-groepsindeling
Jongerencatechese
9 september 2023
Jongeren catechese
Jongerencatechese
2 november 2020
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
2 mei 2024
Algemeen
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen