background

Hervormde Gemeente Kockengen

Eben-Haëzer: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12

Logo - Getweeën gedragen

Jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Bijeenkomsten om de week op vrijdag in "De Regenboog" van 19.30 tot 21.00 uur.


De jeugdleiders zijn:

J. van Asselt

Weth. Van Doornweg 1

Tel. 0346-241595

Email: j.vanasselt@live.nl


Ina Doornenbal

Tel: 0348-441503


Anneke van Asselt

Tel: 0346-241595

Nieuws
Jeugdvereniging
Ebenhaëzer I
17 december 2021
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen
Oud Papier container
7 november 2024
Algemeen