background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het college bestaat uit de volgende personen:


J.C. Hak (secretaris)

Fonteinkruid 35, Kockengen

Tel. 06 14 36 20 40

Email: jchak@hervormdkockengen.nl


P.J. Kroon (adm. diaken)

Laag-Nieuwkoop 38, Kockengen

Tel. 06 510 317 13

Email: pkroon@hervormdkockengen.nl


P.G. Smit (voorzitter)

Watermunt 13, Kockengen

Tel. 0346 330 294

Email: psmit@hervormdkockengen.nl


Aan het college is de dienst der barmhartigheid toevertrouwd. De gemeente, in al haar leden hiertoe geroepen, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.

Om deze dienst der barmhartigheid, "helpen die geen helper heeft", te realiseren ontvangt de diaconie giften vanuit de gemeente en wordt volgens rooster in de kerkdiensten gecollecteerd.


Rekeningnummers:

Overmaking t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Kockengen p/a Laag-Nieuwkoop 38, Kockengen.

  1. SKG: op rekening nummer NL39 RABO 0373 7101 86

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dit geldt voor giften tussen 1% (minimaal € 60) en 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?


Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is het vastleggen van een periodieke gift de moeite waard bij een schenking vanaf € 250. Tot 1 januari 2014 moest u voor het vastleggen van een periodieke gift naar een notaris, maar u kunt dit nu eenvoudig zelf doen met een formulier. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u netto meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met de Diaconie.


Het formulier kunt u hieronder downloaden.

Nieuws
College van Diakenen
Diaconie
5 juli 2024
Periodieke gift
Diaconie
20 mei 2019
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen
Oud Papier container
7 november 2024
Algemeen