background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Vergadert een aantal keren per jaar, en bespreekt alle zaken die het jeugdwerk aangaan.

Vertegenwoordigers van Ebenhaëzer 1 en 2, Reflector, Zondagsschool en VBW hebben zitting in de jeugdraad.


Voorzitter:

G. den Hertog

Lisdodde 6

Tel. 0346-242141

Email: gmdenhertog@hervormdkockengen.nl


Secretariaat:

Angela Romijn

Julianaweg 9

Tel: 06-31501287

Email: angela.romijn@hotmail.com


Penningmeester:

G. Cazant

Gieltjesdorp 28

Tel: 030-6771981

Email: gertcazant@kliksafe.nl


De overige leden binnen de jeugdraad zijn:

J. van Asselt

Krista Nasibdar


Verdere mededelingen ten aanzien van het jeugdwerk zie: "Ons Kerkblad".


Als gemeente staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen.

Veel winterwerk wordt door heel veel mensen al voorbereid.


Maar wat wil ik hier mee zeggen?

Voor de opbouw en groei in uw/jouw persoonlijk geloofsleven is het van belang dat we als christenen met elkaar optrekken en samen zijn.

Dit kan op heel veel manieren, en binnen onze gemeente zijn we rijk gezegend in wat we allemaal kunnen bezoeken.

Clubs en verenigingen, en niet te vergeten de zondagse erediensten (2) Vele middelen worden ons aangereikt en voor ieders leeftijd.

Een oproep voor iedereen, voor jong tot oud om ook actief deel te nemen bij alles wat ons geboden wordt binnen onze eigen gemeente.

Laat dit voor u en jou op nr. 1 staan.


Laten we als ouders onze kinderen voorhouden eerst actief te zijn in je eigen gemeente.

Dat doen we voor nu, maar ook voor straks als onze kinderen en kleinkinderen de gemeente mogen zijn.


Dat het mag gaan in uw en jouw leven om Jezus Christus alleen. Hem (leren) kennen, Hem volgen brengt ons uiteindelijk het Eeuwige geluk.


God is er, dat geloven we en weten we. Zijn werk en de vruchten van het geloof zien we ook duidelijk in de gemeente.

Zijn Geest woont en werkt onder ons. Laat Zijn roepen u niet voorbij gaan, zorg voor "olie in de lamp".

Die lampolie is er. Door Genade alleen verkrijgbaar. Als Hij dan roept, komt u en jij dan ook?

Veel wijsheid voor een ieder die leiding geeft, maar ook een welkom aan een ieder die activiteiten in de gemeente wilt bezoeken.


Ouderling jeugdzaken.

Nieuws
Volleybaltournooi 2023
Jeugdraad
31 mei 2023
Jeugdraad
Jeugdraad
30 mei 2023
Jeugdraad
Volleybal 2022
2 mei 2022
Gemeente werk en gemeente zijn!
Jeugdraad
6 februari 2020
Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022Volleybal 2022
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen