background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Kerktelefoon en ringleiding

Voor de ouderen en langdurig zieken is via de telefoon een aansluiting op de Hervormde kerk mogelijk. Voor het aanvragen voor aansluitingen of het melden van storingen:

Dhr. J.C. van Dam,

Kerkweg 40,

Tel. 0346-241786.


Het postbanknummer is NL09 INGB 0000989258.

Voor de kerkgangers met een gehoorapparaat is in de kerk een ringleiding aanwezig.


Bandopname

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst via internet te beluisteren of terug te luisteren / downloaden. Dan kunt u van tevoren een opname op usb aanvragen.

Aanvragen voor opnamen bij de koster, tel. 0346-241595.


Contactpersoon voor bandopname:

Dhr. J.C. van Dam

Kerkweg 40,

Tel. 0346-241786.


Grootletterboeken

Voor leden die problemen hebben of krijgen met het lezen heeft het college van diakenen gratis grootletter Bijbels en Psalmboeken beschikbaar.


Woord en Zang

Ouderen en zieken kunnen eenmaal per 14 dagen op vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur luisteren naar een uitzending via de kerktelefoon. Opgave van een muzikale groet en/of felicitatie met een psalm of een geestelijk lied, graag t/m zaterdag voor de uitzending doorgeven aan de contactpersoon. Voor verdere mededelingen zie: "Ons Kerkblad".

Contactpersonen:

Mevr. G.P. de Leeuw - Vossestein,

Tel. 0346-241322.


Mevr. M. Boele - Zeevat

Tel. 0346-242217.


Kinderoppas

Tijdens de zondagmorgendienst is er kinderoppas in "De Regenboog".

Contactpersonen:

Mevr. Eline Boele,

Purperreiger 3,

Tel. 06-18408802


Mevr. Eveline van der Linden

Waterkers 5

Tel: 06-83899247


Oud papier

Iedere eerste donderdag van de maand is er inzameling van oud papier op parkeerplaats aan de Sportweg ten behoeve van de Kerkvoogdij. Van januari tot en met mei 2024 staan de containers aan de zwanebloem ( inrijden vanaf de kerkweg, na 75 meter aan de rechterkant) ivm reconstructie van de sportweg. Het papier kan van 08:00 tot 19:00 uur gebracht worden.

Bestemming van de opbrengsten is voor het onderhoud aan de kerk en de toren.

Contactpersoon:

Dhr. A. Veenis

Roerdomp 126

Tel. 0346-241135


Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomen leden en leden die op zichzelf gaan wonen worden namens de kerkenraad bezocht door:

Dhr. R.A. Oosterom,

Schoolweg 6,

Tel. 0346-241200

Desgewenst krijgen zij daarna ook bezoek van de predikant.


"Ons Kerkblad"

"Ons Kerkblad" gaat uit van de kerkenraden van 6 gemeenten in de regio en verschijnt eenmaal per 14 dagen.


Eindredactie:

Mevr. M. Vossestein-Brunt

Bosdijk 8, 3628 EA Kockengen

Tel: 06-23410900

Email: onskerkbladadmi@gmail.com,


Kopij inleveren bij de fam. van Rooijen, uiterlijk tot vrijdagavond voor verschijnen.

Sturen naar: onskerkblad@hervormdkockengen.nl


Advertenties en familieberichten opgeven bij de eindredacteur.

Administratie, abonnementen en inning:


Administrateur:

Dhr. A.J. van Dam,

Schaardenburgweg 5,

Tel. 0346-241818


Coördinatie van de bezorging:

dhr. W. Boele,

Voorstraat 20

3628 AJ Kockengen,

Tel. 0346-241540


Nieuws
Kerkelijke Faciliteiten
Kerkelijke faciliteiten
23 april 2024
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen
Oud Papier container
3 oktober 2024
Algemeen
Oud Papier container
7 november 2024
Algemeen