background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

De data van de Avondmaalsvieringen in 2024 zijn D.V.:

10 maart, 9 juni, 8 september en 17 november.

Op de donderdagavond daarvoor zal er een bezinningsuur worden gehouden voorafgaand aan het Heilig Avondmaal.

Deze avond begint om 20:00 en vindt plaats in de kerk of in de Regenboog.

Heilig Avondmaal

De Heere Jezus Christus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. Het is een zichtbaar teken en zegel, waardoor God ons de beloften van het Evangelie des te beter te verstaan geeft.

Viermaal in het jaar vindt de avondmaalsviering plaats, doorgaans in de maanden maart, juni, september en november (zie het kerkblad).

Deze diensten beginnen om 9:30 uur.


In de avonddienst is er dankzegging. 's Zondags voor de viering is er een voorbereidingsdienst, opdat we onszelf zouden beproeven en onderzoeken.

In de week van voorbereiding is er in een kerkenraadsvergadering gelegenheid voor leden van de gemeente om bezwaren tegen belijdenis en wandel in te brengen. Dit wordt aangekondigd als "Censura Morum".


Voorts is in deze week op donderdagavond een bezinningsbijeenkomst welke om 20.00 uur begint. (Zie ook de aankondiging in ons kerkblad)


Heilige Doop

De bediening van de Heilige Doop vindt periodiek plaats en wordt in de kerk afgekondigd en tijdig in "Ons Kerkblad" vermeld. De Heilige Doop wordt gewoonlijk bediend door de plaatselijke predikant.

Aanvragen voor bediening van de Heilige Doop kunt u doen bij de predikant.


Het doopbezoek, naar de orde van de kerk voorgeschreven, om dooponderwijs te geven aan de ouders, wordt doorgaans bij een van de ouderparen aan huis gehouden.


Zij die door zeer bijzondere omstandigheden verzoeken de Heilige Doop van hun kind in een andere Hervormde Gemeente te doen plaatsvinden, dienen hiervan bericht te geven aan de kerkenraad.

Alleen dan kan het consent tot het laten dopen in een andere Hervormde Gemeente worden uitgereikt.

Nieuws
Data Heilig Avondmaal en bezinningsuur:
Sacramenten
17 februari 2024
Sacramenten
Sacramenten
29 maart 2018
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
2 mei 2024
Algemeen
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Bezinningsuur
6 juni 2024
Sacramenten
20:00 tot 21:00
Heilig Avondmaal
9 juni 2024
Sacramenten
10:00 tot 11:30