background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Het college van kerkrentmeesters beheren de gebouwen van de gemeente.

Dit zijn de kerk, gebouw "de Regenboog" en de pastorie. U begrijpt dat dit hoge kosten met zich meebrengt. Gelukkig hebben we hiervoor ook een aantal vrijwilligers.


Vrijwilligerswerk

Voor (groot) onderhoud aan de kerk, de Regenboog en de pastorie wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op vrijwillig(st)ers uit onze gemeente. Het doel hiervan is tweeledig; aan de ene kant bevordert dit de saamhorigheid van de gemeente en aan de andere kant bespaart dit kosten. Door de kerkrentmeesters wordt geregistreerd voor welke activiteiten binnen onze gemeente behoefte bestaat aan hulp. Deze inventarisatie vindt om de paar jaar plaats.


Rekeningnummers:

Overmaking vrijwillige bijdragen;

  1. Regio-bank Kockengen op rekening nummer NL39 RBRB 0698 4160 15, t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Kockengen of
  2. S.K.G. op rekening nummer NL85 RABO 0373 7358 39, t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Kockengen.

- Vrijwillige bijdrage en solidariteitskas a.u.b. alleen op S.K.G. rekening storten !

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dit geldt voor giften tussen 1% (minimaal € 60) en 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?


Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift is

vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is het vastleggen van een periodieke gift de moeite waard bij een schenking vanaf € 250. Tot 1 januari 2014 moest u voor hetm vastleggen van een periodieke gift naar een notaris, maar u kunt dit nu eenvoudig zelf doen met een formulier. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te mlaten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u netto meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.


Het formulier kunt u hieronder downloaden.

Nieuws
College van kerkrentmeesters:
College van Kerkrentmeesters
11 januari 2024
College van Kerkrentmeesters vervolg:
College van Kerkrentmeesters
4 januari 2022
Periodieke gift
College van Kerkrentmeesters
29 mei 2019
Navigatie
Agenda
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen