background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

W. Boele

Purperreiger 3, Kockengen

Tel. 0346 785 444

Email: wboele@hervormdkockengen.nl


A.J. van Dam

Kalmoes 4, Kockengen

Tel. 0346 241 818

Email: ajvandam@hervormdkockengen.nl


G.M. den Hertog (ouderling belast met jeugdzaken)

Lisdodde 6, Kockengen

Tel. 0346 242 141

Email: gmdenhertog@hervormdkockengen.nl


P.S. Fluit

Voorstraat 1, Kockengen

Tel. 0346 242 274

Email: psfluit@hervormdkockengen.nl  


W.G. van Steijn (scriba)

Kerkweg 90, Kockengen

Tel. 0346 241 892

Email: scriba@hervormdkockengen.nl


G. Cazant (Voorzitter College van Kerkrentmeesters)

Gieltjesdorp 28, Kockengen

Tel. 030 6771981

Email: gcazant@hervormdkockengen.nl


H. Kool (penningmeester College van Kerkrentmeesters)

Roerdomp 9, Kockengen

Tel. 0346 242 235

Email: hkool@hervormdkockengen.nl

Nieuws
Ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters:
Ouderlingen
15 januari 2024
Navigatie
Agenda
Oud Papier container zwanebloem
7 maart 2024
Algemeen
Vrouwenvereniging Lydia
12 maart 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00
Oud Papier container zwanebloem
4 april 2024
Algemeen
Vrouwenvereniging Lydia
9 april 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00