background

Hervormde Gemeente Kockengen

Logo - Getweeën gedragen

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden in de regel twee collecten gehouden, waarvan een voor het college van Kerkrentmeesters en een voor het college van Diakenen danwel dat voor een bijzonder doel bestemd is. Tevens wordt er op de laatste zondag van de maand een extra (3e) collecte gehouden voor speciale bestemmingen betreffende het college van Kerkrentmeesters. (met uitzondering van december)


Collectemunten

Voor degenen die de voorkeur geven aan een kwitantie van de collectegiften bestaat de mogelijkheid tot het kopen van collectemunten. Deze munten kunnen in alle collecten (incl. verjaardagsfonds en catechisatiebusjes) van de Hervormde Gemeente Kockengen gebruikt worden. U kunt munten telefonisch of via de mail bestellen.


Contactpersoon:

W.G. van Steijn

Kerkweg 90,

Tel. 0346-241892

Emailadres: wim@wgvansteijn.nl


Het is ook mogelijk om de collectemunten te reserveren door het bedrag te boeken op IBAN: NL44 RBRB 0791 7064 51 t.n.v. collectemunten Ned.Herv.Kerk. Bij de omschrijving dan graag vermelden om welk soort en welk aantal het gaat. Bijvoorbeeld 100x € 0,50, 50x € 1,00, 25x € 2,00 en 10x € 5,00. U kunt uw munten dan afhalen op bovengenoemd adres.


Het is ook mogelijk om de collectemunten te regelen als periodieke gift. Wat een periodieke gift inhoud en wat het voordeel ervan is leest u een stukje verder op deze pagina.

U kunt onderstaande formulier hiervoor downloaden en invullen met uw gegevens en deze inleveren bij Kerkrentmeester H. Kool.

Mocht u hier gebruik van maken dan spreekt u een jaar bedrag af dat u totaal aan collectemunten wilt geven. Dit bedrag kunt u in maandelijkse termijnen betalen en er munten voor halen. De munten zelf kunt u dan ophalen zoals u gewent bent. Zorg wel dat het aantal munten dat u haalt en het afgesproken bedrag aan het einde van het jaar kloppen.


Verjaardagsfonds

Alle doop- en gemeenteleden worden omstreeks hun verjaardag in de gelegenheid gesteld om een gift aan het verjaardagsfonds te geven.

Bestemming, evenals de bussen bij de uitgang van de kerk, voor instandhouding van de predikantsplaats en voor onderhoud en/of restauratie van de kerk en toren.


Contactpersoon:

Mevr. G. Boele-van der Neut,

Kerkweg 26,

Tel. 06-38454350.


Legaten

Zij die onze gemeente bij testamentaire beschikking willen gedenken, gelieven hiervoor de volgende tekst te gebruiken:


Bij legatering aan het college van Diakenen: "Ik legateer aan het college van Diakenen van de Hervormde Gemeente Kockengen, vrij van rechten en kosten, een som van €...............".


Bij legatering aan het college van Kerkrentmeesters: "Ik legateer aan het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kockengen, vrij van rechten en kosten, een som van €........."


Periodieke gift


Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dit geldt voor giften tussen 1% (minimaal € 60) en 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?


Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is het vastleggen van een periodieke gift de moeite waard bij een schenking vanaf € 250. Tot 1 januari 2014 moest u voor het vastleggen van een periodieke gift naar een notaris, maar u kunt dit nu eenvoudig zelf doen met een formulier.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u netto meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met de Diaconie of het College van Kerkrentmeesters, afhankelijk van aan wie u wilt schenken.


Download hier het formulier van de Diaconie

Download hier het formulier van het College van Kerkrentmeesters

Download hier het formulier voor de collectemunten

Navigatie
Agenda
Oud Papier container
6 juni 2024
Algemeen
Oud Papier container
4 juli 2024
Algemeen
Oud Papier container
1 augustus 2024
Algemeen
Oud Papier container
5 september 2024
Algemeen