background

Hervormde Gemeente Kockengen

Marcus 16:15 En Hij (Jezus) zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Logo - Getweeën gedragen

De Zendings- en evangelisatiecommissie ondersteunt het zendingswerk,

verricht evangelisatiewerk in Kockengen en probeert de kerkelijke gemeente

te betrekken bij het evangelisatiewerk.


Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld dat bij gezinnen in Kockengen die

niet meelevend zijn met onze gemeente en waar een baby is geboren, een

kinderbijbel wordt aangeboden. Gemeenteleden kunnen deze gezinnen melden bij M. den Hertog.

Voor verdere mededelingen zie "Ons Kerkblad"


Penningmeester & GZB-dagboeken:

Judith Brandwijk

Fuut 2

tel. 06-25242518


Voorzitter:

C. de Visser

Heicop 32

tel. 0346-241199


Secretariaat:

Miranda Hak

Fonteinkruid 35

Tel. 06-18548970


Kinderbijbels:

Monique den Hertog

Lisdodde 6

Tel. 0346-242141


Bijna elke activiteit kost geld. Giften zijn welkom op de rekening van de

Diaconie: NL98RBRB 0937009539 ovv Zendings- en evangelisatiecommissie.

"De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Mensen zijn bereikt met het Evangelie als ze het geloven, begrijpen, ernaar gaan leven en als er een gemeente of geloofsgemeenschap is waar ze naartoe kunnen."


Deze tekst kunt u vinden op de website van de zendingsexpeditie van de GZB .

Wij als Hervormde gemeente van Kockengen geloven dat het Woord van God overal ter wereld verspreidt moet worden en om die reden doen wij mee met dit project.


Dit betekent concreet twee dingen:

  1. Gebed: Mensen moeten bereikt worden met Evangelie en dit kan alleen door het Woord van God daar te brengen en daarvan te vertellen. Niet iedereen kan daarnaar toe, maar het krachtigste werk kan hier gedaan worden door te bidden.
  2. Acties: Het gebied waarin dit project actief is, is zeer groot. Er zijn daarom ook veel mensen nodig om dit project te kunnen doen. Hiervoor is veel geld nodig en als gemeente zullen we acties doen om geld op te halen.


Er zijn ook filmpjes van de zendingswerkers beschikbaar, de moeite waard om eens te bekijken. U vindt ze hier en hier.

Heeft u vragen of wilt u dit project periodiek financieel steunen?

Dan kunt u uw vraag stellen aan Pieter Fluit.

Nieuws
Zendings- en Evangelisatiecommissie
Zending- en Evangelisatiecommissie
3 juli 2023
Zendingsexpeditie Thailand
Zending- en Evangelisatiecommissie
27 september 2022
Zending- en Evangelisatiecommissie
Zendingsexpeditie machtiging
26 september 2016
Zending- en Evangelisatiecommissie
Gebedsbrieven Zendingsexpeditie
2 april 2016
Navigatie
Agenda
Vrouwenvereniging Lydia
10 oktober 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
14 november 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
12 december 2023
Algemeen
20:00 tot 22:00
Vrouwenvereniging Lydia
9 januari 2024
Algemeen
20:00 tot 22:00
Verwijzingen
Friedenstimme
Zending in Rusland
GZB
Actuele informatie over de GZB
Zendingsexpeditie GZB
Actuele informatie over de Zendingsexpeditie.